Ved å klikke på "Godta" godtar du lagring av informasjonskapsler på enheten din for å forbedre nettstedets navigering, analysere bruken av nettstedet og hjelpe til med markedsføringstiltakene våre. Se vår personvernerklæring for mer informasjon.

Grunnarbeid er avgjørende for et godt resultat

Selve leggingen av heller og belegningsstein er ganske likt uansett hvilket produkt en velger å jobbe med.


Et solid grunnarbeid er avgjørende for et godt resultat ved legging av heller og belegningsstein.
Bruk av heller og belegningsstein skaper et fint og praktisk uteområde. Selve leggingen av heller og belegningsstein er ganske likt uansett hvilket produkt en velger å jobbe med. Men et solid grunnarbeid fører til et langsiktig godt resultat.

Vi anbefaler følgende ved grunnarbeid og høydeberegning av areal: (utdrag fra leggeanvisning for Aas Produkter).

1. Merk av området som skal dekkes med stein.

2.Fjern dårlig og løs masse fra området.

3. Fest snorer til grunn i 90° vinkel der det er naturlig i området som skal steinlegges, gjerne fra husvegg eller naturlig kantavslutning.

4.Fyll opp med frostsikker masse. Gjerne 8-22 mm singel. Singel bestilles i 1000 kilo sekker hos forhandler.

5.Grovrett massen og komprimer massen med platevibrator.

6.Fjern eventuelle synlige ujevnheter og komprimer på nytt.

7.Legg ut et ca 3 cm tykt lag med strøsand ca 4-7 mm. Bestilles i 1000 kilo sekker hos forhandler.
Husk at grov masse under steinen gir god drenering etter at steinen er lagt. God drenering gir god tørk på området og på sikt mindre alger. Sanden legges ut med 1-2 cm overhøyde.

8. Området skal legges med fall bort fra husvegg med ca 2 cm pr lengdemeter.

9. Bruk rettholt å dra strøsand nøyaktig av med.

10. Komprimer med platevibrator til strøsand kan gås på uten å sette avtrykk.

11. Fjern lirene og fyll sporene med strøsand.

12. Gjør nøyaktige oppmålinger mht. arealet som skal fylles med stein. Bestill heller litt mye enn litt for lite.

13. Prøv ut eventuelle mønster før leggingen startes.

Som masse til bruk under heller og belegningsstein anbefaler vi sekker med singel som kjøpes hos forhandler. Våre forhandlere leverer Aas Betong sine sekker med sand og singel i 500 og 1000 kilo størrelse. En stor fordel ved produkt levert i sekk, er at sekken lett kan kranes ned på korrekt anvist sted på byggeplass. Dette gjør grunnarbeidet svært mye enklere. Spør din forhandler om sortiment av sand og singel. Her er det mye å velge mellom.

Bildegalleri

No items found.